Năng lượng điện

Indutri đã hỗ trợ ngành Năng lượng tái tạo trong hơn 20 năm. Chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để cung cấp kiến ​​thức chuyên môn sâu, mạng lưới nhân tài toàn cầu và kiến ​​thức thị trường địa phương có thể cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh về lực lượng lao động Năng lượng tái tạo. Đội ngũ Tuyển dụng Năng lượng tái tạo chuyên dụng của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về những thách thức mà ngành phải đối mặt và có thể khai thác cơ sở dữ liệu toàn cầu rộng lớn của chúng tôi để xây dựng cho bạn đội ngũ nhân tài mà bạn cần cho tương lai.

 

Kỷ luật của chúng tôi:

Indutri cung cấp các giải pháp nhân sự chất lượng, từ các vị trí kỹ thuật đến các giám đốc điều hành cấp hội đồng quản trị trong ngành Năng lượng tái tạo.

 

Các ngành phục của chúng tôi

Điện hạt nhân:

Nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch, an toàn và hiệu quả đã tạo ra một sự gia tăng đối với sự phát triển mới của các cơ sở hạt nhân và gia tăng nhu cầu về tài năng hạt nhân. Nhóm chuyên trách về năng lượng hạt nhân của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về những thách thức mà ngành công nghiệp hạt nhân được quản lý chặt chẽ phải đối mặt.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Cập nhật nguồn và mở rộng suốt đời
 • Quy định và Chính phủ
 • Xây dựng mới hạt nhân
 • Vận hành và bảo trì
 • Ngừng hoạt động
 • Chất thải và Nhiên liệu phóng xạ
 • Sự quản lý
 • Nghiên cứu và Giáo dục

Thủy điện và nhiệt điện:

Indutri có thể cung cấp nhiều hơn một dịch vụ nhân sự; chuyên môn sâu của chúng tôi trong ngành Thủy điện, mạng lưới toàn cầu và kiến ​​thức thị trường địa phương kết hợp để cung cấp cho bạn một giải pháp hoàn chỉnh về lực lượng lao động Thủy điện. Ngành kinh doanh Thủy điện của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về toàn bộ vòng đời của dự án và đã đặt hàng nghìn chuyên gia lành nghề vào các dự án điện hỗ trợ Tiện ích, Nhà phát triển, OEM, EPC và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Xây dựng
 • Lập kế hoạch
 • Thiết kế
 • Tạp vụ
 • Phát triển
 • Vận hành & Bảo trì

Indutri có chuyên môn sâu trong ngành năng lượng mặt trời, mạng lưới toàn cầu và kiến ​​thức thị trường địa phương để cung cấp cho bạn giải pháp lực lượng lao động năng lượng hiệu quả về chi phí. Chúng tôi hiểu rằng ngành công nghiệp đang thay đổi và thế hệ kỹ sư năng lượng mặt trời mới cần phải cơ động, linh hoạt và làm việc trong toàn tổ chức để đảm bảo chia sẻ kiến ​​thức và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Phát triển & Quản lý Dự án
 • Tài trợ thương mại & dự án
 • Thiết kế xây dựng
 • Thử nghiệm
 • Vận hành & Bảo trì
 • Tích hợp lưới

Những dự án quy mô