Nghiên cứu hóa học

Kinh nghiệm về hóa chất

Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất Quy trình và Hóa chất, tìm nguồn cung ứng và quản lý nhân sự cho nhiều hợp đồng và vị trí cố định.

Làm việc với các nhà sản xuất toàn cầu về Hóa chất số lượng lớn, Hóa chất chuyên dụng, Hóa chất mịn và Lọc dầu, kiến ​​thức của chúng tôi về phát triển quy trình và thực hiện dự án cùng với sự hiểu biết chuyên môn của chúng tôi về các quy định như quy định COMAH và chỉ thị Seveso III giúp chúng tôi tìm ra những ứng viên tốt nhất cho khách hàng của mình ‘dự án.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kỹ năng trong việc cung cấp cả hợp đồng và nhân sự thường trực, bao gồm cả các giải pháp dịch vụ được quản lý. Phương pháp tìm kiếm của chúng tôi là một quy trình chi tiết, trong thời gian đó chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu và văn hóa của khách hàng để cho phép chúng tôi hoạt động hiệu quả như một phần mở rộng của doanh nghiệp của họ: chúng tôi cung cấp một giải pháp lực lượng lao động linh hoạt và phù hợp để có kết quả tối ưu. Các dòng dịch vụ chính của chúng tôi là tìm kiếm điều hành, hợp đồng tạm thời, vĩnh viễn, tính di động toàn cầu và các giải pháp MSP hoặc RPO

Những dự án quy mô