Awesome Services

INDUSTRI SERVICES​

Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống

Với các chuyên gia tư vấn, thiết kế hệ thống CNTT & viễn thông, có nhiều kinh

Năng lượng điện

Indutri đã hỗ trợ ngành Năng lượng tái tạo trong hơn 20 năm. Chúng tôi

Nghiên cứu hóa học

Làm việc với các nhà sản xuất toàn cầu về Hóa chất số lượng lớn,

Xăng dầu

Indutri có bốn thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, tìm nguồn cung

Kỹ sư cơ khí

indutri có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất, cung cấp tất

Xây dựng nhà máy

Bộ phận xây dựng của chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các cấp nhân

Ready to Raise Funds for Idea?