Windows Server là gì? Sự khác biệt so với Windows?

Windows Server là gì? Sự khác biệt so với Windows?

Windows Server là một phiên bản nâng cao phổ biến của hệ điều hành Microsoft. Phiên bản này khác với các phiên bản Windows thông thường như thế nào? Hãy cùng HGSI đi tìm hiểu
Ảo hoá và lợi ích của ảo hoá.

Ảo hoá và lợi ích của ảo hoá.

Ảo hóa là công nghệ cho phép từ một máy chủ vật lý có thể tạo nhiều máy ảo độc lập. Mỗi máy ảo là môt hệ thống riêng biệt,